تعطیلی نیروهای ستادی پتروشیمی های ماهشهر

تعطیلی نیروهای ستادی پتروشیمی های ماهشهر

اقدامات پتروشیمی مروارید در مقابله با کرونا

اقدامات پتروشیمی مروارید در مقابله با کرونا

تماس رئیس جمهور با وزیر نفت

تماس رئیس جمهور با وزیر نفت

بهره‌برداران CNG توان پرداخت اجاره را ندارند

بهره‌برداران CNG توان پرداخت اجاره را ندارند

جایگاه‌های عرضه سوخت تعطیل نمی‌شوند

جایگاه‌های عرضه سوخت تعطیل نمی‌شوند

محسن علوی

افتتاح واحد ۶۰۰ پتروشیمی آبادان در خرداد ماه

نقش تاثیرگذار صنعت پتروشیمی ایران در صادرات غیرنفتی

نقش تاثیرگذار صنعت پتروشیمی ایران در صادرات غیرنفتی

شرکت‌ها دستورعمل‌های وزیر نفت را جدی بگیرند

شرکت‌ها دستورعمل‌های وزیر نفت را جدی بگیرند

توزیع گسترده "اسپان باند" در منطقه پارس جنوبی ازسوی پازارگاد

توزیع گسترده "اسپان باند" در منطقه پارس جنوبی ازسوی پازارگاد

 استارت اتفاقات 99 با آتش‌سوزی 

 استارت اتفاقات 99 با آتش‌سوزی 

تولید از مرز ٢٧٨٠٠٠ تن گذشت

تولید از مرز ٢٧٨٠٠٠ تن گذشت

کودکانِ بنزین‌فروش در زاهدان

کودکانِ بنزین‌فروش در زاهدان