تاریخ نفت
 
وزیر نفت دوران جنگ در اجلاس اوپک  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۷ شهريور ۱۳۹۹ ۰۷:۳۵

روزنگار نفت/هفدهم شهریور 1330

۱۷ شهريور ۱۳۹۹ ۰۷:۳۲

روزنگار نفت/دوازدهم شهریور 1357

۱۲ شهريور ۱۳۹۹ ۰۷:۴۸

روزنگار نفت/یازدهم شهریور 1366

۱۱ شهريور ۱۳۹۹ ۰۷:۱۷

اوپک

۱۰ شهريور ۱۳۹۹ ۰۷:۱۹

روزنگار نفت/پنجم شهریور 1238

۵ شهريور ۱۳۹۹ ۰۷:۳۰

تله كابين پالايشگاه بي بيان، نخستين در ايران

۴ شهريور ۱۳۹۹ ۰۷:۳۴

روزنگار نفت/چهارم شهریور 1335

۴ شهريور ۱۳۹۹ ۰۷:۲۲