پتروشیمی
 
پتروشیمی بندر امام

۹ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۲

آخرین اطلاعیه آزمون استخدامی پتروشیمی لردگان

۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۲۴

پلی پروپیلن جم

۸ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۳۶

آریا ساسول

۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۲۸

پتروشیمی شازند، الگوی مسئولیت اجتماعی است

۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۱۲

اطلاعیه پترول در خصوص راه اندازی 2 پتروشیمی

۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۰

پتروشیمی شازند

۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۳۴

 تمدید ثبت نام آزمون استخدامی2 پتروشیمی

۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۵۲

راه اندازی واحد پلی پروپیلن در پتروشیمی تبریز

۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۱۵