پتروشیمی
 
 قدرت الله فرج

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۴۴

پتروشیمی شازند

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۰۸

تحویل درامهای S.S الفین  به سایت پتروشیمی گچساران

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۷:۴۶

بومی‌سازی یک محصول در پتروشیمی کارون

۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۱۸

کلید خوردن ۱۸ طرح پتروشیمی در چابهار

۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۵۰

هند

۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۵۷

پتروشیمی فناوران  

۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۷:۵۴

فردا؛ اجلاس مدیران عامل پتروشیمی ها

۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۲۲

شریفی‌

۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۰۲