پتروشیمی
 
امضا قرارداد ساخت واحد الفین پتروشیمی بوشهر

۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۶

تقدیر متخصصان نفتی از تولید کاتالیست ایرانی  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۱۲

آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی در کشور

۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۵

پتروشیمی

۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۵

پتروشیمی پارس

۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۴۹

عباس رستمی

۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۳۱

سردار دقیقی

۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۱

پتروشیمی مروارید

۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۳۷

پتروشیمی مارون

۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۷:۴۳