ارسال اين مطلب به دوستان

(( پیمانکاران اعتماد کافی به سازندگان دارند )) 
دکتر علیرضا علوی
دکتر علیرضا علوی/مدیرکل روابط عمومی منطقه آزاد کیش