ارسال اين مطلب به دوستان

(( تجلی خلقی حسنه در پتروشیمی جم: "خوش استقبال و خوش بدرقه" )) 
نانوتکنولوژی A9؛ راهکار معجزه گر کاهش آلایندگی خودرو
مهندس علیرضا آمار محمدی/کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی