ارسال اين مطلب به دوستان

(( تجلی خلقی حسنه در پتروشیمی جم: "خوش استقبال و خوش بدرقه" )) 
دکتر علیرضا علوی
دکتر علیرضا علوی/مدیرکل روابط عمومی منطقه آزاد کیش