ارسال اين مطلب به دوستان

(( محله3 شهرداری 13 ، پایلوت طرح جمع آوری زباله  )) 
علیرضا آمار محمدی
مهندس علیرضا آمار محمدی / کارشناس بازار روانکار
سجاد کشاورزیان
سجاد کشاورزیان، دکترای انرژی دانشگاه پلیتکنیک میلان، پژوهشگر در شرکت پتروشیمی نوری