ارسال اين مطلب به دوستان

(( انتصاب رییس بهره برداری پتروشیمی مروارید )) 
دکتر علیرضا علوی
دکتر علیرضا علوی/مدیرکل روابط عمومی منطقه آزاد کیش