ارسال اين مطلب به دوستان

(( ماموریت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس تبدیل شدن به کریدور بین المللی است )) 
بلاتکلیفی صنعت روانکار ایران در اثر رکود کرونایی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی
محمود ذوقی
محمود ذوقی/دکتری محیط زیست دانشگاه تهران