ارسال اين مطلب به دوستان

(( دستور وزیر نفت درباره کارکنان شاغل در دریا ))