ارسال اين مطلب به دوستان

(( پیشنهاد مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت به زنگنه )) 
دکتر علیرضا علوی
دکتر علیرضا علوی/مدیرکل روابط عمومی منطقه آزاد کیش