ارسال اين مطلب به دوستان

(( اگر نماینده های استخدام شده در وزارت نفت و همراهان سفرهای خارجی زنگنه بگذارند... ))