ارسال اين مطلب به دوستان

(( خرید تجهیزات خارجی مشابه داخلی در پتروشیمی خلیج فارس ممنوع شد )) 
بلاتکلیفی صنعت روانکار ایران در اثر رکود کرونایی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی
محمود ذوقی
محمود ذوقی/دکتری محیط زیست دانشگاه تهران