ارسال اين مطلب به دوستان

(( تصویری/ بازدید مهندس نعمت زاده از شهرک پتروشیمی مکران ))



 
کشف میدان گازی ترکیه و سناریوهای واردات گاز از ایران
دکتر شهرام عباسپور/کارشناس اقتصاد انرژی
علیرضا آمار محمدی
مهندس علیرضا آمار محمدی/کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی