ارسال اين مطلب به دوستان

(( روسیه شریک دزد و رفیق قافله درجنگ اقتصادی ایران و آمریکا )) 
علیرضا آمار محمدی
مهندس علیرضا آمار محمدی / کارشناس بازار روانکار
سجاد کشاورزیان
سجاد کشاورزیان، دکترای انرژی دانشگاه پلیتکنیک میلان، پژوهشگر در شرکت پتروشیمی نوری