ارسال اين مطلب به دوستان

(( معارفه مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی/تصویری ))



 
بلاتکلیفی صنعت روانکار ایران در اثر رکود کرونایی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی
محمود ذوقی
محمود ذوقی/دکتری محیط زیست دانشگاه تهران