ارسال اين مطلب به دوستان

(( ایران در زمینه افزایش قیمت نفت از عربستان پیروی نخواهد کرد )) 
نانوتکنولوژی A9؛ راهکار معجزه گر کاهش آلایندگی خودرو
مهندس علیرضا آمار محمدی/کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی