ارسال اين مطلب به دوستان

(( آینده مبهم گذار انرژی ایران با برقراری دوباره تحریمها )) 
نانوتکنولوژی A9؛ راهکار معجزه گر کاهش آلایندگی خودرو
مهندس علیرضا آمار محمدی/کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی