>> ارسال اين مطلب به دوستان - فرانسه خواستار آزادی نفتکش بریتانیایی شد | نفت ما

ارسال اين مطلب به دوستان

(( فرانسه خواستار آزادی نفتکش بریتانیایی شد )) 
دکتر علیرضا علوی
دکتر علیرضا علوی/مدیرکل روابط عمومی منطقه آزاد کیش