ارسال اين مطلب به دوستان

((  استخدام بی ضابطه بستگان مسئولین در پتروشیمی و پالایشگاه شازند ))