ارسال اين مطلب به دوستان

(( تایید مدل زمین شناسی میدان اریدو عراق توسط لوک اویل )) 
نانوتکنولوژی A9؛ راهکار معجزه گر کاهش آلایندگی خودرو
مهندس علیرضا آمار محمدی/کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی