آرشيو برچسب: انتصاب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
انتصاب

۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۶

انتصاب جدید در  پالایش و پخش

۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۱

انتصاب جدید در شرکت ملی گاز

۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۲

شرکت انتقال گاز

۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۹

انتصاب

۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۱

انتصاب مشاور مديرعامل شرکت گاز در امور بانوان

۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۶

انتصاب جدید در شرکت ملی گاز ایران

۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۰

بهزاد بابازاده

۳۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۹

حمیدرضا بورد

۱۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۲

انتصاب

۱۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۲

علیرضا سلمان‌زاده

۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۵۲

انتصاب

۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۴

انتصاب جدید در شهرداری منطقه ۱۳

۹ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۲

انتصاب

۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۵

مدیرعامل شرکت POMC منصوب شد

۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۱

انتصاب

۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۷

مسعود پارسی

۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۸

انتصاب

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۰

انتصاب

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۲

محمد رضوانی‌فر

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۵