آرشيو برچسب: عبدالرسول دشتی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
عبدالرسول دشتی

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۳۵

عبدالرسول دشتی

۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۶

عبدالرسول دشتی

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۴

عبدالرسول دشتی

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۳۹

عبدالرسول دشتی

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۷

عبدالرسول دشتی

۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۵

عبدالرسول دشتی

۳۱ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۳

عبدالرسول دشتی

۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۵

عبدالرسول دشتی

۱۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۷

روز خبرنگار و تقدیر از خبرنگاران حوزه نفت و انرژی

۸ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۵

عبدالرسول دشتی

۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۰

عبدالرسول دشتی 

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۵

روزهای پایانی سال و برکناری نیروهای پیمانکار

۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۹

حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا

۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۴

عبدالرسول دشتی

۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۴۰

عبدالرسول دشتی

۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۰

عبدالرسول دشتی

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۱

عبدالرسول دشتی

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۴۱