نفت
 
حمید بورد

۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ۱۵:۰۷

ضریب موفقیت اکتشاف چاه‌های نفت و گاز

۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۵۱

حسن روحانی

۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ۱۱:۱۶

افزایش قیمت نفت سبک عربستان به اسیا

۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۲

نفت

۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۴۴

از زمستان ۹۷ تا به حال هر فصل یک کشف داشتیم  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ۱۳:۲۵

نفت

۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ۰۹:۰۳

تشریح فعاليت هاي نفت خزر در هفته دولت

۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۲۵

رضا دهقان

۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ۱۱:۴۴