پالایش
 
انتصاب

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۰۵

کارت سوخت

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۴۵

بورس

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۳۴

کارت سوخت

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۳

پالایشگاه

۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۴۹

پالایشگاه اصفهان

۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۲

فرآورده‌های نفتی

۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۵۸

غلامرضا شرفی

۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۰

قاچاق سوخت

۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰