تاریخ نفت
 
پتروشيمي خارك

۸ تير ۱۳۹۹ ۰۷:۱۴

روزنگار نفت/هفتم تير ماه  ۱۳۳۰

۷ تير ۱۳۹۹ ۰۷:۱۳

تأسیسات پخش فرآورده‌های نفتی در دهه ۵۰  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۳۸

روزنگار نفت/ هفتم خرداد ماه سال ۱۲۸۰

۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۳۴

دکتر محمد مصدق

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۲۶

روزنگار نفت/بيست و پنجم ارديبهشت ماه ۱۳۵۱

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۳۷

روزنگار نفت/دهم ارديبهشت ماه ۱۳۳۰

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۷

روزنگار نفت/سي و يكم فروردين ماه ۱۳۵۴

۳۱ فروردين ۱۳۹۹ ۰۷:۴۳