پتروشیمی
 
افتتاح واحد تصفیه خانه و پساب دماوند انرژی عسلویه  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۵ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۲۷

پتروشیمی پردیس حامی جنگل های حرای بوشهر شد

۵ مرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۱۹

افتتاح واحد تصفیه خانه و پساب دماوند انرژی عسلویه

۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۴۳

پروژه پتروشیمی ماکو همچنان به دنبال وام خارجی!

۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۵۵

جهش ۳۶۳ درصدی سود پتروشیمی فن آوران

۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۰۵