تاریخ نفت
 
تصویب نخستین قانون نفت ایران

۹ مرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۳۰

پمپ بنزینی در تهران در دهه ۴۰  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ مرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۱۸

معرفی «قرارداد گس ـ گلشائيان»

۲۶ تير ۱۴۰۱ ۰۷:۰۱

تصویب قانون توسعه صنايع پتروشيمي

۲۰ تير ۱۴۰۱ ۰۸:۳۳

تصویب قانون تشكيل گارد صنعت نفت

۱۱ تير ۱۴۰۱ ۰۷:۳۴

پتروشيمي خارك تأسيس شد

۸ تير ۱۴۰۱ ۰۸:۰۵

تاریخ شفاهی پتروشیمی‌

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۱۰

سالروز کشف نفت در دریای خزر

۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۴۲