تاریخ نفت
 
تصویب قانون قرارداد «شركت نفت خليج‌فارس»

۲۱ تير ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰

پتروشيمي خارك تأسيس شد

۸ تير ۱۴۰۰ ۰۷:۰۴

مهدي بازرگان مدیر شركت ملي نفت ايران شد

۷ تير ۱۴۰۰ ۰۷:۰۹

ویلیام ناکس دارسي

۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵

فوران اولین چاه نفت ایران

۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۹

چاه شماره يك مسجد سليمان به نفت رسيد

۵ خرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۰۲

صنعت نفت ایران ملی شد

۲۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۰۶

دكتر محمد مصدق

۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ۰۷:۲۶

موزه نفت‌سوزها در کرمان گشایش می‌یابد

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۰۷:۴۹