پتروشیمی
 
 اقدامات کنترلی پتروشیمی فن آوران مقابل کرونا

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۰۴

 اقدامات پيشگيرانه پتروشيمي خراسان در مبارزه با كرونا

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۰۲

حضور شرکت دانش بنیان همگام صنعت در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۵۴

احتمال عرضه اولیه روز شنبه "شگویا" قوت گرفت

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۲۱

حادثه پتروشیمی بوشهر خسارت انسانی نداشت

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۲۳

اقدامات پتروشیمی تندگویان مقابل کرونا  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۷:۴۵

خروج واحدهای پایین دستی پتروشیمی جم  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۷:۳۶