پتروشیمی
 
فجر انرژی خلیج فارس

۱۶ تير ۱۳۹۹ ۱۴:۱۲

رونمایی از گرید چادر مشکی در پتروشیمی تندگویان

۱۶ تير ۱۳۹۹ ۱۲:۲۶

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

۱۶ تير ۱۳۹۹ ۱۰:۵۹

افتتاح ۹ طرح‌ در منطقه ویژه پتروشیمی

۱۶ تير ۱۳۹۹ ۰۹:۳۵

پتروشیمی شازند

۱۶ تير ۱۳۹۹ ۰۹:۲۴

هزینه ساخت پتروشیمی‌های گچساران و دهدشت

۱۶ تير ۱۳۹۹ ۰۸:۱۸

رسول اشرف زاده

۱۶ تير ۱۳۹۹ ۰۸:۱۲

مجمع پتروشیمی فناوران

۱۵ تير ۱۳۹۹ ۱۸:۲۱

 عبدالرسول دشتی

۱۵ تير ۱۳۹۹ ۱۶:۰۴