پتروشیمی
 
پتروشیمی بوعلی سینا

۱۱ تير ۱۳۹۹ ۰۸:۱۴

حکم صادقیان پتروشیمی مروارید

۱۰ تير ۱۳۹۹ ۱۸:۰۶

ظرفیت تولید پتروشیمی به ۲۵ میلیون تن می رسد

۱۰ تير ۱۳۹۹ ۱۵:۳۰

دولت قصد گران کردن گازوئیل را ندارد  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۰ تير ۱۳۹۹ ۱۳:۰۶

شرکت بریتیش پترولیوم

۱۰ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۲۴

پتروشیمی هگمتانه

۱۰ تير ۱۳۹۹ ۰۷:۴۰

فرود اضطراری پرواز عسلویه -تهران

۱۰ تير ۱۳۹۹ ۰۰:۱۵

مجمع پتروشیمی آریا ساسول

۹ تير ۱۳۹۹ ۱۶:۳۸

بهزاد محمدی

۹ تير ۱۳۹۹ ۱۲:۱۱