پتروشیمی
 
تداوم ضرردهی سابیک عربستان

۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۲۳

پتروشیمی ایلام

۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۵

ثبت رکورد خرید عرضه اولیه پتروشیمی ارومیه

۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۲۳

پتروشیمی کاوه در یک نگاه  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۲۳

پتروشیمی شازند مناقصه برگزار می کند

۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۴۴

پتروشیمی بوعلی سینا

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۳۳

رشد نرخ فروش یکساله پتروشیمی شازند

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۳۶

«پتروشیمی ارومیه»کشف قیمت شد

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۳۳