پتروشیمی
 
نمایشگاه K2019 فرصتی برای پتروشیمی جم

۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۷

حضور پتروشیمی جم در بازارهای جهانی

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۶

حال و هوای موکب ِ کارکنان پتروشیمی اروند  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۴۹

بورس انرژی

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۵۴

شوقِ خدمت به زائرین  در موکب پتروشیمی اروند

۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۵۵

سید سعید شاهرخی

۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۸

توزیع آب معدنی برای زائرین توسط پتروشیمی اروند و تندگویان

۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۴۳

پتروشیمی پارس  

۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۰

پتروشیمی ایلام

۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰