پتروشیمی
 
عبدالناصر همتی

۸ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳

امیرحسین بحرینی

۸ تير ۱۳۹۹ ۰۷:۲۷

پتروشیمی شازند

۷ تير ۱۳۹۹ ۱۴:۲۳

ظرفیت تولید پلی‌اتیلن ایران افزایش یافت

۷ تير ۱۳۹۹ ۱۲:۵۹

کاتالیست قلب واحدهای تولیدی است  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۷ تير ۱۳۹۹ ۰۸:۱۲

پتروشیمی کرمانشاه

۷ تير ۱۳۹۹ ۰۷:۲۰