پتروشیمی
 
پتروشیمی جم

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۰۲

نشست هم اندیشی مدیران امور حقوقی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۲۰

صادرات محصولات پتروشیمی

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۳۴

جابجایی های غول آسا  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۲

انتصاب سرپرست پتروشیمی گچساران

۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۷

علی اصغر گودرزی فراهانی

۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۶

بازدید مدیر عاملNPC از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

۳۱ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۵۶

مجمع  پتروشیمی فجر

۳۱ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۴۴

 رسول اشرف زاده

۳۱ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۴۰