پتروشیمی
 
بازدید مشاور رئیس جمهور از پتروشیمی جم

۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۲

پتروشیمی خلیج فارس افزایش سرمایه می دهد

۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۵

 استخدام بی ضابطه بستگان مسئولین در پتروشیمی و پالایشگاه شازند  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۴

نقش پتروشیمی کارون در جلوگیری از خروج ارز  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۵

باسف ساخت پتروشیمی در چین را آغاز کرد

۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۹

نقش سازندگان داخلی در تولید و توسعه پتروشیمی مروارید

۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۷

افزایش فروش محصولات پتروشیمی جم

۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۱

هدف‌گذاری پتروشیمی جم برای متنوع‌سازی محصولات

۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۵۴

۷۰ درصد کاتالیست‌های پتروشیمی اروند ایرانی هستند

۲۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۴۰