پتروشیمی
 
داماد فراری وزیر سابق کجا پنهان شده است؟

۵ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۶

 علی‌اکبر درویشی

۵ مرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۵۰

کسب مقام اول مسابقات قرآن توسط فجر انرژی

۵ مرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۳۸

علیرضا نظری

۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۶

ضبط وثیقه داماد متواری وزیر سابق

۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۲۸

دادگاه  پرونده پتروشیمی

۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۷

افسانه اروجی

۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۳۸

پتروشیمی مهاباد استخدام می کند

۳ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۲۱

تقدیر فرمانده سپاه از مدیرعامل پتروشیمی شازند

۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۳۴