پتروشیمی
 
دکتر حبیب الله سلیمانی

۱۴ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۱۲

هلدینگ خلیج فارس

۱۴ تير ۱۳۹۹ ۰۹:۵۵

تقدیر پدافند غیرعامل از منطقه ویژه پتروشیمی

۱۳ تير ۱۳۹۹ ۱۰:۴۴

گام های پایانی پتروشیمی هگمتانه تا تولیدPVC

۱۳ تير ۱۳۹۹ ۱۰:۲۲

پتروشیمی شازند

۱۲ تير ۱۳۹۹ ۱۳:۵۵

مجمع پتروشیمی جم

۱۲ تير ۱۳۹۹ ۰۹:۳۱

ورود پتروشیمی بندرامام به بورس کلید خورد

۱۱ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۳۳

مجمع شرکت مبین انرژی خلیج فارس

۱۱ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۳۱