پتروشیمی
 
پتروشیمی جم

۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۵۴

پتروشیمی غدیر؛ سودآور تر از گذشته

۱۵ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:۰۱

بازدید مدیر طرح‌های NPC  از طرح گچساران

۱۵ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۲۲

محمد هاشم نجفی

۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۴۰

بهزاد محمدی

۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۰۷:۳۷

 بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پتروشیمی اروند 

۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۰۷:۲۴

تحلیل صورت های مالی شش ماهه پتروشیمی جم

۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۳۴

جعفر ربیعی

۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۲۲

پروژه MTBE شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام

۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۵۵