پتروشیمی
 
احتمال عرضه اولیه روز شنبه "شگویا" قوت گرفت

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۲۱

حادثه پتروشیمی بوشهر خسارت انسانی نداشت

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۲۳

اقدامات پتروشیمی تندگویان مقابل کرونا  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۷:۴۵

خروج واحدهای پایین دستی پتروشیمی جم  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۷:۳۶

زمان عرضه اولیه پتروشیمی تندگویان

۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۴۴

فردا؛ نشست معارفه عرضه سهام پتروشیمی شهید تندگویان

۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۴۹

امیر حسین بحرینی

۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۰۹

پلی پروپیلن جم رکورد تولید سالیانه را شکست

۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۷:۴۵