پتروشیمی
 
هلدینگ خلیج فارس

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۴۸

پتروشیمی

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۲۲

پتروشیمی نوری

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۰۸:۲۹

هلدینگ خلیج فارس

۱۷ تير ۱۳۹۸ ۱۵:۱۷

تفاهم‌نامه همکاری پتروشیمی مروارید و سازمان محیط زیست

۱۷ تير ۱۳۹۸ ۱۴:۲۳

پتروشیمی مارون

۱۷ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴

دستگیری

۱۷ تير ۱۳۹۸ ۰۸:۱۷

دستگیری

۱۶ تير ۱۳۹۸ ۱۶:۰۸

مهدی شریفی نیک نفس

۱۵ تير ۱۳۹۸ ۱۴:۲۸