ارسال اين مطلب به دوستان

(( شوقِ خدمت به زائرین در موکب پتروشیمی اروند )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی