ارسال اين مطلب به دوستان

(( اوج گیری توسعه معدن و صنایع معدنی )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی