ارسال اين مطلب به دوستان

(( آب شدن سرمایه های مردم در بازار سرمایه )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی