ارسال اين مطلب به دوستان

(( جلوه ای از خدمات صندوق های بازنشستگی نفت )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی