ارسال اين مطلب به دوستان

(( وضعیت خوزستان بحرانی است )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی