ارسال اين مطلب به دوستان

(( صفحه اول روزنامه های امروز ۶ اسفند )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی