ارسال اين مطلب به دوستان

(( قرار نیست پسر‌ها و دختر‌های خوب را استخدام کنیم )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی