ارسال اين مطلب به دوستان

(( آقای رییسی؛ متانول سازان در حال تعطیلی اند!!!/ نگذارید پنج پتروشیمی دیگر تعطیل شود! )) 
کاربرد روانکارهای PFPE  در صنایع هوا فضا
علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد صنعت و بازار روانکار
حضانت فرزندان با کنار هم بودن و مودت والدین زیبنده است
شیدا آریایی پور/ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی