ارسال اين مطلب به دوستان

(( نابودی پرندگان به علت نشت نفت در گتوند )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی