ارسال اين مطلب به دوستان

(( لغو اعتصاب کارکنان شرکت‌های نفتی نروژ )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی