ارسال اين مطلب به دوستان

(( تاثیر شکستی لوله نفت مارون بر زندگی مردم )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی