ارسال اين مطلب به دوستان

(( صرفه جویی۵۰۰ میلیارد تومانی در پتروشیمی تندگویان )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی