ارسال اين مطلب به دوستان

(( FATF برای زندگی مردم خیلی مهم است )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی